Katastarski list evidencije klizišta
Broj evidentiranih klizišta u bazi: 2228
*Klizišta koja su prikazana u tabeli overena su od strane Supervizora
Prijava na sistem
Opština:
ID broj Opština Status Odgovorni istraživač Potvrdio (Overio)
1 KV001 Kraljevo Trenutno umiren Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
2 KV002 Kraljevo Trenutno umiren Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
3 KV003 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
4 KV004 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
5 KV005 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
6 KV006 Kraljevo Trenutno umiren Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
7 KV007 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
8 KV008 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
9 KV009 Kraljevo Privremeno umiren Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
10 KV010 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
11 KV011 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
12 KV012 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
13 KV013 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
14 KV014 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
15 KV015 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
16 KV016 Kraljevo Trenutno umiren Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
17 KV017 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
18 KV900 Kraljevo Reaktivan Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
19 KV901 Kraljevo Reaktivan Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
20 KV902 Kraljevo Trenutno umiren Uroš Đurić, KatarinaAndrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
21 KV903 Kraljevo Reaktivan Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
22 KV904 Kraljevo Aktivan Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
23 KV905 Kraljevo Reaktivan Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
24 KV906 Kraljevo Reaktivan Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
25 KV907 Kraljevo Trenutno umiren Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
26 KV908 Kraljevo Trenutno umiren Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
27 KV909 Kraljevo Aktivan Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
28 KV910 Kraljevo Aktivan Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
29 KV911 Kraljevo Trenutno umiren Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
30 KV912 Kraljevo Reaktivan Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
31 KV913 Kraljevo Reaktivan Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
32 KV914 Kraljevo Reaktivan Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
33 KV915 Kraljevo Reaktivan Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
34 KV916 Kraljevo Reaktivan Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
35 KV800 Kraljevo Reaktivan Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
36 KV801 Kraljevo Trenutno umiren Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
37 KV803 Kraljevo Reaktivan Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
38 KV806 Kraljevo Trenutno umiren Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
39 KV807 Kraljevo Trenutno umiren Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
40 KV808 Kraljevo Trenutno umiren Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
41 KV809 Kraljevo Reaktivan Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
42 KV810 Kraljevo Reaktivan Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
43 KV811 Kraljevo Aktivan Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
44 KV812 Kraljevo Reaktivan Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
45 KV813 Kraljevo Aktivan Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
46 KV814 Kraljevo Aktivan Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
47 KV816 Kraljevo Reaktivan Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
48 KV817 Kraljevo Reaktivan Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
49 KV820 Kraljevo Reaktivan Miloš Marjanović, Biljana Abolmasov, Jelka Krušić Biljana Abolmasov galerijadetaljno
50 KV821 Kraljevo Trenutno umiren Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
51 KV825 Kraljevo Aktivan Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
52 KV826 Kraljevo Reaktivan Miloš Marjanović, Biljana Abolmasov, Jelka Krušić Biljana Abolmasov galerijadetaljno
53 KV827 Kraljevo Trenutno umiren Miloš Marjanović, Biljana Abolmasov, Jelka Krušić Biljana Abolmasov galerijadetaljno
54 KV828 Kraljevo Trenutno umiren Miloš Marjanović, Biljana Abolmasov, Jelka Krušić Biljana Abolmasov galerijadetaljno
55 KV829 Kraljevo Trenutno umiren Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana, Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
56 KV830 Kraljevo Trenutno umiren Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
57 KV835 Kraljevo Saniran - stabilizovano Biljana Abolmasov, Miloš Marjanović, Jelka Krušić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
58 KV018 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
59 KV019 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
60 KV020 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
61 KV021 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
62 KV022 Kraljevo Trenutno umiren Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
63 KV023 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
64 KV024 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
65 KV025 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
66 KV026 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
67 KV027 Kraljevo Trenutno umiren Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
68 KV028 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
69 KV029 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
70 KV090 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
71 KV091 Kraljevo Trenutno umiren Isidora Vukadinović , Nikola Petrović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
72 KV093 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
73 KV094 Kraljevo Aktivan Isidora Vukadinović , Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
74 KV095 Kraljevo Trenutno umiren Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
75 KV096 Kraljevo Trenutno umiren Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
76 KV097 Kraljevo Saniran - stabilizovano Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
77 KV030 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
78 KV031 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
79 KV044 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
80 KV045 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
81 KV046 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
82 KV048 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
83 KV047 Kraljevo Trenutno umiren Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
84 KV049 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
85 KV050 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
86 KV051 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
87 KV052 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
88 KV053 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
89 KV054 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
90 KV055 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
91 KV056 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
92 KV057 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
93 KV058 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
94 KV059 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
95 KV060 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
96 KV061 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
97 KV062 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
98 KV063 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
99 KV064 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
100 KV065 Kraljevo Privremeno umiren Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
101 KV066 Kraljevo Privremeno umiren Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
102 KV067 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
103 KV068 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
104 KV069 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
105 KV070 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
106 KV071 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
107 KV073 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
108 KV074 Kraljevo Trenutno umiren Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
109 KV075 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
110 KV076 Kraljevo Privremeno umiren Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
111 KV077 Kraljevo Privremeno umiren Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
112 KV078 Kraljevo Privremeno umiren Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
113 KV079 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
114 KV080 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
115 KV081 Kraljevo Privremeno umiren Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
116 KV082 Kraljevo Privremeno umiren Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
117 KV083 Kraljevo Uslovno stabilna padina Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
118 KV030 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
119 KV031 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
120 KV032 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
121 KV033 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
122 KV034 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
123 KV035 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
124 KV036 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
125 KV037 Kraljevo Privremeno umiren Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
126 KV038 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
127 KV039 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
128 KV040 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
129 KV041 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
130 KV042 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
131 KV043 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
132 KV102 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
133 KV111 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
134 KV112 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
135 KV113 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
136 KV114 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
137 KV115 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
138 KV116 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
139 KV117 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
140 KV118 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
141 KV119 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
142 KV120 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
143 KV121 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
144 KV122 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
145 KV125 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
146 KV127 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
147 KV128 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
148 KV129 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
149 KV130 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
150 KV131 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
151 KV133 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
152 KV134 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
153 KV135 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
154 KV136 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
155 KV138 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
156 KV139 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
157 KV140 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
158 KV141 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
159 KV143 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
160 KV144 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
161 KV145 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
162 KV146 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
163 KV147 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
164 KV148 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
165 KV149 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
166 KV150 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
167 KV152 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
168 KV154 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
169 KV153 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
170 KV151 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
171 KV142 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
172 KV137 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
173 KV132 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
174 KV126 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
175 KV110 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
176 KV109 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
177 KV108 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
178 KV107 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
179 KV106 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
180 KV105 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
181 KV104 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
182 KV103 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
183 KV123 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
184 KV124 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
185 KV098 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
186 KV099 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
187 KV100 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
188 KV101 Kraljevo Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Biljana Abolmasov galerijadetaljno