Геолошки Информациони Систем Србије
Република Србија, Министарство рударства и енергетике