Katastarski list evidencije klizišta
Informacije o klizištu [lista svih klizišta]
Opšti podaci Opšti podaci o procesu
ID broj: LA014
Opština: Lazarevac
Lokalnost: Brajkovac
Koordinatni sistem: MGI_Balkans_7
Koordinate: 7446578,4908243
Datum registrovanja: 21.12.2015
Datum aktiviranja: 14.05.2014
Datum reaktiviranja: /
Odgovorni istraživač: Vesna Tahov,Slavoljub Dragičević
Tip pojave Kliženje
Tlo
Trend kretanja Progresivno uz padinu
Vrsta pokrenutog materijala: Drobina
Sadžaj vode: Vlažno
Brzina kretanja: Umereno
Aktivnost: Aktivan
Način kretanja: Sukcesivno
Karta Opšti podaci o terenu
Genetski tip reljefa: Padinski reljef
Morfološki oblik: Brdo
O padini:
Visina:244m Nagib:25°
Geološka građa:
Vrsta osnovne stene - litološki sastav: Brajkovački granitoid sa kaolinskom glinom i peskom
Starost: J
Struktura: zrnasta hipidiamorfne
Stepen raspadnutosti stenske mase: Zemljasta raspadina
Hidrologija:
Vodotoci:
-
H.G. funkcija:
Tip izdani (nivoi, hranjenje, pražnjenje):
Pojave:
Ostalo:
Opis klizišta Ugroženost
Oblik: Elipsasti
Dimenzija:
Dužina: 10.0m
Širina: 5.0m
Dubina: 1.0m
Zapremina: 50.0m3
Prosečan nagib:
Nagib: 25°
Tip kliženja: Translaciono
Stepen istraženosti: Registrovano
Ožiljak: Čeoni
Geološki uzroci kliženja: Nepovoljna svojstva stenskih masa
Antropogeni uzroci kliženja: Opterećenje padine
Povod kliženja - aktiviranja: Padavine
Namena zemljišta: Infrastrukturni koridor
Preporuke: Detaljna istraživanja, Sanacione mere
Stepen ugroženosti:
Ljudskih života: Ne
Objekta stanovanja: Nema
Infrastrukturnih objekata: Minimalna
Energetskih objekata: Nema
Industrijskih objekata: Nema
Kulturno-prirodno nasleđe: Nema
Prirodnih dobara: Nema
Poljoprivredna dobra: Nema
Ostalo: Nema
Dodatne napomene

Kliziste je privremeno sanirano zatrpavanjem zemljom I prasinasto-glinovitim materijalom , kao I komunalnim otpadom I put je osposobljen za koriscenje. Ceoni oziljak je bio do pomocnog objekta ali je on zatrpan .

Fotografije
Trenutno nema fotografija.