Katastarski list evidencije klizišta
Broj evidentiranih klizišta u bazi: 72
*Klizišta koja su prikazana u tabeli overena su od strane Supervizora
Prijava na sistem
Opština:
ID broj Opština Status Odgovorni istraživač Potvrdio (Overio)
1 BB318 Bajina Bašta Trenutno umiren Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
2 BB341 Bajina Bašta Trenutno umiren Uroš Đurić, Katarina Andrejev Biljana Abolmasov galerijadetaljno
3 LJ112 Ljubovija Reaktivan Jelka Krušić, Miloš Marjanović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
4 VA107 Valjevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Rađen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
5 VA114 Valjevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Rađen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
6 VA161 Valjevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Rađen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
7 VA171 Valjevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Rađen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
8 VA007 Valjevo Trenutno umiren Biljana Abolmasov, Miloš Marjanović, Jelka Krušić Biljana Abolmasov galerijadetaljno
9 VA030 Valjevo Trenutno umiren Biljana Abolmasov, Miloš Marjanović, Jelka Krušić Biljana Abolmasov galerijadetaljno
10 VA013 Valjevo Trenutno umiren Biljana Abolmasov, Miloš Marjanović, Jelka Krušić Biljana Abolmasov galerijadetaljno
11 VA912 Valjevo Trenutno umiren Biljana Abolmasov, Miloš Marjanović, Jelka Krušić Biljana Abolmasov galerijadetaljno
12 PN039 Paraćin Trenutno umiren Sonja Đokanović, Marko Jovanović Sonja Đokanović galerijadetaljno
13 PN040 Paraćin Trenutno umiren Sonja Đokanović, Marko Jovanović Sonja Đokanović galerijadetaljno
14 KR021 Krupanj Trenutno umiren Jelka Krušić, Miloš Marjanović, Uroš Đurić, Biljana Abolmasov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
15 KR121 Krupanj Aktivan Jasmina Mićević, Marko Jovanović Jasmina Mićević galerijadetaljno
16 KR081 Krupanj Reaktivan Isidora Vukadinovic, Nikola Petrovic Isidora Vukadinović galerijadetaljno
17 VA236 Valjevo Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
18 KS043 Kosjerić Trenutno umiren Jasmina Mićević, Marko Jovanović Jasmina Mićević galerijadetaljno
19 OS066 Osečina Aktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
20 KR129 Krupanj Trenutno umiren Jasmina Mićević, Marko Jovanović Jasmina Mićević galerijadetaljno
21 MZ026 Mali Zvornik Aktivan Nikola Petrović, Katarina Samolov Saša Todorović galerijadetaljno
22 OS206 Osečina Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
23 OS067 Osečina Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
24 OS163 Osečina Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Rađen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
25 KV032 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
26 KV033 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
27 KV034 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
28 KV035 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
29 KV036 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
30 KV037 Kraljevo Privremeno umiren Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
31 KV038 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
32 KV039 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
33 KV040 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
34 KV041 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
35 KV042 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Biljana Abolmasov galerijadetaljno
36 KV043 Kraljevo Aktivan Saša Todorović Saša Todorović galerijadetaljno
37 NG021 Negotin Aktivan Ivan Despotović, Katarina Samolov Jasmina Mićević galerijadetaljno
38 NG025 Negotin Aktivan Ivan Despotović, Katarina Samolov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
39 NG027 Negotin Trenutno umiren Ivan Despotović, Katarina Samolov Jasmina Mićević galerijadetaljno
40 NG028 Negotin Aktivan Ivan Despotović, Katarina Samolov Jasmina Mićević galerijadetaljno
41 NG029 Negotin Aktivan Ivan Despotović, Katarina Samolov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
42 NG030 Negotin Trenutno umiren Ivan Despotović, Katarina Samolov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
43 NG031 Negotin Aktivan Ivan Despotović, Katarina Samolov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
44 KV154 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
45 KV153 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
46 KV151 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
47 KV137 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
48 KV132 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
49 KV126 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
50 KV110 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
51 KV109 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
52 KV108 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
53 KV107 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
54 KV106 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
55 KV105 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
56 KV104 Kraljevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
57 KV103 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
58 KV123 Kraljevo Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Gordana Radjen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
59 BB028 Bajina Bašta Aktivan Dobrica Damnjanović,Jasmina Mićević Jasmina Mićević galerijadetaljno
60 MZ023 Mali Zvornik Aktivan Nikola Petrović, Katarina Samolov Saša Todorović galerijadetaljno
61 BB047 Bajina Bašta Trenutno umiren Dobrica Damnjanović, Jasmina Mićević Jasmina Mićević galerijadetaljno
62 LO022 Loznica Aktivan Vesna Petrović, Katarina Samolov Saša Todorović galerijadetaljno
63 KG109 Kragujevac Reaktivan Dobrica Damnjanović, Gordana Rađen Dobrica Damnjanović galerijadetaljno
64 OS133 Osečina Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
65 OS140 Osečina Reaktivan Isidora Vukadinović, Nikola Petrović Isidora Vukadinović galerijadetaljno
66 MZ017 Mali Zvornik Aktivan Nikola Petrović, Katarina Samolov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
67 LO079 Loznica Aktivan Vesna Petrović, Katarina Samolov Biljana Abolmasov galerijadetaljno
68 VA199 Valjevo Aktivan Dobrica Damnjanović, Jasmina Mićević Jasmina Mićević galerijadetaljno
69 LA014 Lazarevac Aktivan Vesna Tahov,Slavoljub Dragičević Biljana Abolmasov galerijadetaljno
70 LA015 Lazarevac Aktivan Vesna Tahov,Slavoljub Dragičević Biljana Abolmasov galerijadetaljno
71 MZ026 Mali Zvornik Trenutno umiren Jelka Krušić, Miloš Marjanović Biljana Abolmasov galerijadetaljno