Katastarski list evidencije klizišta
Informacije o klizištu [lista svih klizišta]
Opšti podaci Opšti podaci o procesu
ID broj: VA030
Opština: Valjevo
Lokalnost:
Koordinatni sistem: MGI_Balkans_7
Koordinate: 7411793,4902493
Datum registrovanja: 13.06.2015
Datum aktiviranja: 15.05.2014
Datum reaktiviranja: /
Odgovorni istraživač: Biljana Abolmasov, Miloš Marjanović, Jelka Krušić
Tip pojave Kliženje, Tečenje
Tlo
Trend kretanja Progresivno uz padinu,
Progresivno niz padinu
Vrsta pokrenutog materijala: Drobina
Sadžaj vode: Vlažno
Brzina kretanja: Brzo
Aktivnost: Trenutno umiren
Način kretanja: Pojedinačno
Karta Opšti podaci o terenu
Genetski tip reljefa: -
Morfološki oblik: -
O padini:
Visina:/m Nagib:/°
Geološka građa:
Vrsta osnovne stene - litološki sastav:
Starost: Trijas (T1)
Struktura:
Stepen raspadnutosti stenske mase: -
Hidrologija:
Vodotoci:
-
H.G. funkcija:
Tip izdani (nivoi, hranjenje, pražnjenje):
Pojave:
Ostalo:
Opis klizišta Ugroženost
Oblik: Kružni
Dimenzija:
Dužina: 25.0m
Širina: 15.0m
Dubina: 2.0m
Zapremina: 0.0m3
Prosečan nagib:
Nagib: 30°
Tip kliženja: Kombinovano
Stepen istraženosti: Detaljno
Ožiljak: Čeoni
Geološki uzroci kliženja: Nepovoljna svojstva stenskih masa,
Morfometrija padine,
Ostalo
Antropogeni uzroci kliženja: Opterećenje padine
Povod kliženja - aktiviranja: Padavine
Namena zemljišta: Gradsko stambeno
Preporuke: Sanacione mere
Stepen ugroženosti:
Ljudskih života: Ne
Objekta stanovanja: Značajna
Infrastrukturnih objekata: Nema
Energetskih objekata: Nema
Industrijskih objekata: Nema
Kulturno-prirodno nasleđe: Nema
Prirodnih dobara: Nema
Poljoprivredna dobra: Nema
Ostalo: Nema
Dodatne napomene

-već rađena istraživanja, otpočete mere sanacije, pobijeni kočići za potporni zid -u blizini stari izvor, kao jedan od geoloških uzroka -Prvo rotaciono kliženje zatim tečenje drobine Fotogrfija: valjevoID/20272/20150613185419; 20272/20150613185443

Fotografije
Trenutno nema fotografija.