Katastarski list evidencije klizišta
Opština: Bajina Bašta Klizište: BB341 [lista svih klizišta]