Katastarski list evidencije klizišta
Opština: Kraljevo Klizište: KV033 [lista svih klizišta]