Katastarski list evidencije klizišta
Opština: Kraljevo Klizište: KV037 [lista svih klizišta]