Katastarski list evidencije klizišta
Opština: Kraljevo Klizište: KV042 [lista svih klizišta]