Katastarski list evidencije klizišta
Opština: Kraljevo Klizište: KV151 [lista svih klizišta]