Katastarski list evidencije klizišta
Opština: Kraljevo Klizište: KV132 [lista svih klizišta]