Katastarski list evidencije klizišta
Opština: Kraljevo Klizište: KV107 [lista svih klizišta]