Katastarski list evidencije klizišta
Opština: Kraljevo Klizište: KV105 [lista svih klizišta]