Katastarski list evidencije klizišta
Opština: Bajina Bašta Klizište: BB028 [lista svih klizišta]