Katastarski list evidencije klizišta
Opština: Valjevo Klizište: VA007 [lista svih klizišta]
Trenutno nema fotografija.