Katastarski list evidencije klizišta
Opština: Krupanj Klizište: KR081 [lista svih klizišta]