Република Србија, Министарство рударства и енергетике

GeolISSTerm

Geološki Informacioni Sistem Srbije - Geološka Terminologija i nomenklatura

O Projektu

Razvoj u okviru GeolISS-a

Inicijalna verzija geološke terminologije je nastala krajem 2005 i tokom 2006 u okviru razvoja geološkog informacinog sistema, GeolISS-a, kao resurs za građenje domena, odnosno za kontrolu i validaciju unosa podataka u bazu.

U razvoju inicijalne verzije terminologije su učestvovali:
Branislav Blagojević, dipl. inž. geologije (rečnik geoloških metapodataka i osnovni geološki termini);
dr. Vladica Cvetković, dipl. inž. geologije (osnovna petrološka terminologija i klasifikacija/e);
dr. Branislav Trivić, dipl. inž. geologije (osnovna strukturno-geološka terminologija i klasifikacija/e);
dr. Nenad Banjac, dipl. inž. geologije (osnovna stratigrafska terminologija i klasifikacija/e, osnovna palentološka terminologija i klasifikacija/e);
dr. Dušan Mijović, dipl. inž. geologije (osnovna inženjersko-geološka terminologija i klasifikacija/e i osnovna hidrogeološka terminologija i klasifikacija/e);
dr. Rade Jelenković, dipl. inž. geologije (osnovna ekonomsko geološka terminologija i klasifikacija/e).
Značajnu pomoć kod unosa termina u geolISS aplikaciju, a u nekim slučajevima i prevođenju pojedinih termina sa engleskog jezika, pružila je Milica Pešić, dipl. inž.geologije.

Dalji razvoj

Razvoj geološkog rečnika, nastavljen je tokom 2008 u vidu izdvojenog podprojekta GeolISS-a pod nazivom "Razvoj geološke terminologije i nomenklature za geološku bazu podataka Republike Srbije". Cilj ovog projekta bio je da se postojeći fond geoloških pojmova i termina dopuni i proširi u prvom redu pojmovima iz oblasti specijalističkih geoloških disciplina koji u inicijalnoj verziji nisu bili zastupljeni u željenom obimu. Ovaj projekat je nastavljen i u 2009 godini kada se i očekuje njegova finalizacija u vidu funkcionalnog geološkog pojmovnika koji će moći optimalno da opsluži Geološki informacioni sistem Republike Srbije - GeolISS.

U restruktuiranju, sistematizaciji i dopuni koncepata, učestvuju:
Branislav Blagojević, dipl. inž. geologije (rečnik geoloških metapodataka i geološki procesi, sredine i geneza);
dr. Vladica Cvetković, dipl. inž. geologije (osnovna petrološka terminologija i klasifikacija/e);
dr. Branislav Trivić, dipl. inž. geologije (osnovna strukturno-tektonska terminologija i klasifikacija/e);
dr Mario Zelić, dipl. inž. geologije (osnovna strukturno-tektonska terminologija i klasifikacija/e);
dr. Nenad Banjac, dipl. inž. geologije (geoekološki termini i pojmovi, osnovna geomorfološka terminologija i klasifikacija/e);
dr Veselin Dragišić, dipl. inž. (osnovna hidrogeološka terminologija i klasifikacija/e);
dr Dušan Polomčić, dipl. inž. (osnovna hidrogeološka terminologija i klasifikacija/e);
dr. Mirko Lazić, dipl. inž. geologije (osnovna inženjersko-geološka terminologija i klasifikacija/e)
dr. Dragutin Jevremović, dipl. inž. geologije (osnovna inženjersko-geološka terminologija i klasifikacija/e)
dr. Sonja Mrkić-Cvetković, dipl. inž. geologije (osnovna inženjersko-geološka terminologija i klasifikacija/e)
dr. Vladimir Simić, dipl. inž. geologije (osnovna ekonomsko geološka terminologija i klasifikacija/e).
dr. Petar Papić, dipl inž. geologije (osnovna geohemijska terminologija i klasifikacija/e)

Lektorski pregled teksta na srpskom jeziku i prevod i korektura engleskog teksta, biće urađen od strane Aleksandre Trtice, dipl. inž. geologije i Marijane Kozakijevič, dipl inž geologije.

Na izradi aplikacije za rukovanje podacima tokom razvoja GeolISSTerm, kao i Web aplikacije sa pretragu i prelistavanje rečnika radi informatički tim RGF-a u sastavu: dr. Ranka Stanković, dipl.matematičar i Olivera Kitanović, dipl.inž.informacionih sistema.

Publikacije

Finalizacija projekta Geološkog informacionog sistema Republike Srbije – GeolISS u 2009 godini obuhvata više različitih vidova prezentacije podataka sadržanih u GeolISS-u.

Trenutno je u izradi WEB portal koji će pružiti uvid u sadržaje GeolISS-a, interaktivni web geološki rečnik i omogućiti aktivniju ulogu u razmeni i distibuciji geoloških podataka od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i zainteresovanih korisnika.

Krajem 2009 i početkom 2010 godine predviđena je redakcija i štampanje publikacije koja bi obuhvatila dokumentaciju GeolISS i srpsko-engleski hijerarhijski rečnik geoloških pojmova i termina.