Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Јувелирске минералне сировине Србије

Ахат (КБ-1) са лежишта Козје брдо – Фрушка гора

Плавичастог калцедон (КБ-2) са лежишта Козје брдо – Фрушка гора

Карбонатно-силицијска бреча (КБ-3) са лежишта Козје брдо – Фрушка гора

Карбонатно-силицијски оникс (КБ-4) са лежишта Козје брдо – Фрушка гора

Плаво-љубичасти калцедон (КБ-5)са лежишта Козје брдо – Фрушка гора

Браон жути калцедона (сард) (КБ-6) са лежишта Козје брдо – Фрушка гора

Ахат (Х-1) са појаве Хопово – Фрушка гора

Калцедон, алтерсани серпентинит (ДЛ-1) са појаве Дуге луке – Фрушка гора

Бреча, јаспис-ахат, (ДЛ-2) са појаве Дуге луке – Фрушка гора

Серпентинит, (Н-а) са појаве Нерадин – Фрушка гора

Опал (Л-1) са појаве Летенка (Фрушка гора)

Зелени калцедон (Г-1) са појаве Грабово (Фрушка гора)

Црвени јаспис (Г-2) са појаве Грабово (Фрушка гора)

Шарени калцедон (Г-3) са појаве Грабово (Фрушка гора)

Аметист (Р-1) са лежишта Расовача (Лецки вулкански комплекс)

Аметист-јаспис (Р-2) са лежишта Расовача (Лецки вулкански комплекс)

Аметист ахат (Р-3) са лежишта Расовача (Лецки вулкански комплекс)

Ахат (чипкасти) (Р-4) са лежишта Расовача (Лецки вулкански комплекс)

Црвени јаспис (ГЦ-1) са лежишта Гајтан-Црводик (Лецки вулкански комплекс)

Шарени калцедон (В-1) са лежишта Вртече (Лецки вулкански комплекс)

Шарени калцедон (В-2) са лежишта Вртаче (Лецки вулкански комплекс)

Јаспис (В-3) са лежишта Вртаче (Лецки вулкански комплекс)

Карнеол (В-4) са лежишта Вртаче (Лецки вулкански комплекс)

Розе калцедон (В-5) са лежишта Вртаче (Лецки вулкански комплекс)

Плави калцедон (В-6) са лежишта Вртаче (Лецки вулкански комплекс)

Шарени калцедон (КР-1) са лежишта Камено ребро (Лецки вулкански комплекс)

Медно жути калцедон (КР-2) са лежишта Камено ребро (Лецки вулкански комплекс)

Карнеол (КР-3) са лежишта Камено ребро (Лецки вулкански комплекс)

Бордо прозрачни калцедон-јапсис (КР-4) са лежишта Камено ребро (Лецки вулкански комплекс)

Црвенкасти (маховинасти) јаспис (Б-1) са лежишта Бучумет (Лецки вулкански комплекс)

Шарени калцедон (Б-2) са лежишта Бучумет (Лецки вулкански комплекс)

Шарени јаспис (Б-3) са лежишта Бучумет (Лецки вулкански комплекс)

Жутобраон калцдон (Ц-С-1) из групе наносних појава у источном ободном делу Лецког вулканског комплекса

Карнеол (Ц-С-2) из групе наносних појава у источном ободном делу Лецког вулканског комплекса

Црни калцедон (Ц-С-3) из групе наносних појава у источном ободном делу Лецког вулканског комплекса

Калцедон (Ц-С-4) из групе наносних појава у источном ободном делу Лецког вулканског комплекса

Празопал (ГО-1) из лежишта Голеш (Косово)

Празопал друге нијансе (ГО-2) из лежишта Голеш (Косово)

Зелено бели опал (ГО-3) из лежишта Голеш (Косово)

Кахалонг (ГО-4) из лежишта Голеш (Косово)

Дендритични опал (ГО-5, зелени са браон дендритима) из лежишта Голеш (Косово)

Дендритични опал (ГО-6, бели до безбојни са црним дендритима) из лежишта Голеш (Косово)

Дендритични опал (ГО-7, бели са браон дендритима) из лежишта Голеш (Косово)

Млечно бели опал (ГО-8) из лежишта Голеш (Косово)

Провидни опал (ГО-9) из лежишта Голеш (Косово)

Наранџасто-браон калцедон (ГО-10) из лежишта Голеш (Косово)

Алтерисани серпентинит (АЧ-1) из лежишта Антина чука (западне падине Хомољских планина)

Флуорит (РА-1) из лежишта Равнаја (код Крупња)

Силификовано дрво – опал (ЛО-1) из појаве Лојаник (код Матарушке бање)

Силификовано дрво – калцедон (ЛО-2) из појаве Лојаник (код Матарушке бање)

Аквамарин (Ц-1) са Цера

Турмалин (Ц-2) са Цера

Црвени кварц (Ц-3) са Цера

Гранати у пегматиту (Ц-4) са Цера