Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Презентације

Презентације на српском језику

Лајош Секе, Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
Геонаслеђе Војводине, Задужбина Илије М. Коларца, март 2010, (12MB, 108 slajdova)

Александра Маран, Природњачки музеј, Београд
Геонаслеђе како га одабрати, заштити и сачувати, (8MB, 49 слајдова)

Проф.др Љупко Рундић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Геонаслеђе Београда, (10MB, 59 слајдова)

Проф.др Драган Миловановић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Геонаслеђе Србије , Задужбина Илије М. Коларца, 2010, (42MB, 64 слајда)

Проф.др Драган Миловановић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
СВЕТ ВУЛКАНА, инспирација и изазов, Задужбина Илије М. Коларца, (16 MB, 20 слајдова)

Проф.др Драган Миловановић, дипл.геол. Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА, настанак, вулкани и кретања плоча, (38 MB, 34 слајда)

Геолошки институт Србије, Сектор за инжењерску геологију
Инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње регионалне депоније комуналног отпада у Краљеву, (5 MB, 26 слајдова)

Presentations in English

Prof.dr Dragan Milovanović, Doc.dr Suzana Erić, University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology
Seke Lajoš, Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Petrology and metamorphism of amphibolites with corundum from Prijepolje , Dinaridic ophiolite Belt (Southwestern Serbia) (10MB, 15 slides)

Prof.dr Dragan Milovanović, Prof. Dragoman Rabrenović, University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology
GEOLOGY OF SERBIA, Field trip exursion 27-30.09.2005 (72MB, 96 slides)
GEOLOGY OF SERBIA, Field trip exursion 20-25.04.2006 (80MB, 96 slides)
GEOLOGY OF SERBIA, Field trip exursion 20-25.04.2006 (70MB, 87 slides, reducuction)

Prof.dr Milovanović Dragan, Cvejić Jasminka, Božović Branislav
Serbia’s landscapes, Challenge and Inspiration, Skupština Grada Beograda, (26MB, 21 slides)

Milovanović D., Tucci P., Morbideli P., Popović D.
Petrology of mafic granulites from Bistrica, southern part of Zlatibor ultramafic massif (Dinaridic ophiolite belt, Serbia), (20MB, 14 slides)

Prof. Dragan Milovanović, Faculty of mining and geology, University of Belgrade
Ophiolites, igneous and metamorphic rocks , (35 MB, 30 slides)
Ophiolites, igneous and metamorphic rocks , reduction pictures, (23 MB, 30 slides)