GODIŠNJA NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Godišnja nagrada privredne komore Beograda za najbolje pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja za 2014/2015

Privredna komora Beograda jedna je od retkih, koja dodeljuje priznanja najnovijim naučnim dostignućima, podržavajući i podstičući na taj način inovaciju, istraživanje i naučnu delatnost, sve one uporne, vredne i hrabre ljude, koji koriste svoje znanje i umeće da bi unapredili našu sveukupnu privrednu delatnost. Privredna komora Beograda, tradicionalno, od 1968. godine, dodeljuje Godišnju nagradu za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske radove. Tradicionalno, počev od 1975. godine, Privredna komora Beograda dodeljuje Godišnju nagradu za najbolje pronalaske i tehnička unapređenja, a od 1984. godine za najbolja rešenja u oblasti dizajna ( industrijsko oblikovanje, grafički dizajn, vizuelne komunikacije, ergonomske i marketinške dizajnerske inovacije) za oblast privrede. Ove godine je konkurisao 41 rad iz oblasti medicine, mašinstva, elektrotehnike, saobraćaja, telekomunikacija, građevinarstva, arhitekture, šumarstva, poljoprivrede, ekonomije, turizma, farmacije, primenjenih umetnosti... Jedan od osnovnih kriterijuma pri ocenjivanju radova je primenljivost u privredi, sa akcentom na ekonomičnost datog rešenja.
Nagrađeno je: 4 doktorskih disertacija, 1 magistarski rad, 2 master rada, 3 pronalaska i 3 tehnička unapređenja.

Sa velikim zadovoljostvom vas obaveštavamo da je jedna nagrada za tehničko unapređenje dodeljenja članovima BEWARE tima:
ANDROID APLIKACIJA „aBeware“ ZA EVIDENCIJU KLIZIŠTA NA TERENU, predložen od strane RUDARSKO – GEOLOŠKOG FAKULTETA, UNIVERZITETA U BEOGRADU

    Autori:
  • Dr BILJANA ABOLMASOV
  • Dr RANKA STANKOVIĆ
  • NIKOLA VULOVIĆ
  • UROŠ ĐURIĆ
  • Dr MILOŠ MARJANOVIĆ
  • OLIVERA KITANOVIĆ

Tehničko unapređenje se odnosi na razvoj novog softverskog rešenja aBeware koje omogućava evidenciju podataka o klizištu na samom terenu korišćenjem android uređaja. Osim evidencije na terenu i njene sinhronizacije sa podacima na serveru, dobijamo i integrisanje rezultata inženjersko-geoloških istraživanja klizišta za potrebe izrade katastra tj. Nacionalne baze podataka o klizištima u Srbiji. Ova aplikacija može da radi na tabletima i mobilnim telefonima koji imaju android operativni sistem.