Мобилни ГИС

BEWARE андроид апликација је прва апликација оваквог типа у нашој земљи. Апликација омогућава интеграцију геоинформационих система и теренског рада геолошких стручњака. Коришћењем апликације заобилазе се “папирни” записи опсервација на терену. Све неопходне информације о специфичном клизишту бележе се и чувају на андроид уређају што олакшава ИТ стручњацима даљу анализу и обраду података. Подаци се чувају директно у електронском облику, због чега се лакше и брже преносе на друге рачунаре и сервере.

iPad-hands Апликација је првенствено намењена стручњацима који излазе на терен, снимају и записују различите податке о клизиштимаи осталим егзодинамичким појавама. Корисници апликације имају могућност уцртавања различитих облика за 27 општина Републике Србије. Могу се уцртавати тачке, полигони и линије, док се за сваку општину може одабрати различит тип карте, као што су топографска или инжењерско-геолошка карта. Такође, кориснику је омогућено да дефинише датотеку са координатама локација које треба да обиђе и да му та рута буде уцртана на карти. За време рада апликације помоћу ГПС система лоцира се тренутни положај на карти.

Сваки уцртани облик на карти може се описати помоћу форме интегрисане у апликацији. Форма је креирана на основу катастраског листа евиденције клизишта и садржи 54 поља. Нека од поља су ид клизишта, општина, тип појаве, тло, препоруке… У сваком тренутку могућ је преглед, измена или брисање унетих података.

Коришћене технике за израду ове апликације су Java, Андроид платформа i Sqlite база података. За функционисање апликације НИЈЕ потребан приступ интернету.

Преузимања:

***Корисници апликације карте у .tpk формату преузимају са интерног портала.

ПРОБЛЕМИ КОЈИ МОГУ НАСТАТИ ПРИЛИКОМ ИНСТАЛАЦИЈЕ АПЛИКАЦИЈЕ. [детаљније]

Корисници који немају приступ картама имају могућност тестирања апликације. [детаљније]

Beware © 2023 Frontier Theme