General SWOT
Bajina Bašta
Čačak
Jagodina
Kladovo
Kosjerić
Kragujevac
Kraljevo
Krupanj
Lazarevac
Ljubovija
Loznica
Majdanpek
Mali Zvornik
Negotin
Obrenovac
Osečina
Paraćin
Šabac
Šid
Smederevska Palanka
Svilajnac
Trstenik
Ub
Valjevo
Varvarin
Velika Plana
SWOT analiza opštine Bajina Bašta
SNAGE
 • Postojeća prostorno-planska dokumentacija (PP Opštine, Plan generalne regulacije Bajine Bašte i Plan generalne regulacije naselja Perućac);
 • Predvidjena izdvajanja iz budžeta opštine za izradu neophodne dokumentacije za procenu i smanjenje ugroženosti teritorije opštine prirodnim nepogodama;
 • Porast svesti o potrebi planiranja zaštite od prirodnih nepogoda na lokalnom nivou, sprovodjenja analize, determinisanja i upravljanja rizicima od prirodnih nepogoda.
 • Registrovana klizišta i erozija na Referalnoj karti Zaštite
SLABOSTI
 • Nekompletna prostorno-planska dokumentacija za različite vrste prirodnih hazarda;
 • Nedovoljan kapacitet i obučenost lokalnih organa, stručnih službi i konsultanata za savremeni pristup upravljanju rizicima od prirodnih nepogoda;
 • Postojanje površina degradiranih recentnim erozivnim procesima, klizištima i bujičnim tokovima, a odsustvo adekvatnog monitoringa;
 • Nepostojanje Strategije zaštite od prirodnih nepogoda na nivou opštine;
 • Nepostojanje jedinstvene baze podataka o prostornom razmeštaju prirodnih hazarda, odnosno determinisanje potencijalno kritičnih zona (multihazard karte).
MOGUĆNOSTI
 • Povećanje stepena geološke istraženosti i proučenosti prostora u pogledu nestabilnosti i seizmičnosti terena;
 • Izrada multihazard karata na osnovama GIS tehnologija (karte seizmičnosti terena, erozionih područja, katastra klizišta, plavnih zona, itd);
 • Formiranje odeljenja i kadra koji bi se bavio prirodnim hazardima na nivou opštine (zemljotresima, klizištima, odronima, bujicama, itd.);
 • Iniciranje i podsticanje osiguranja od prirodnih nepogoda učešćem svih osiguravajućih kompanija;
 • Izraženije uključivanje javnosti "public participation";
 • Mogućnost medijske prezentacije problema, potreba i rezultata vezanih za zaštitu od prirodnih hazarda na nivou opštine.
PRETNJE
 • Neusaglašeno sektorsko planiranje i slaba koordinacija nadležnih institucija, službi i organizacija;
 • Nepostojanje lokalnih kadrova za reambulaciju baznih podloga (karta seizmičke aktivnosti, erozije zemljišta, plavnih zona, katastri klizišta, bujičnih tokova, protivbujičnih objekata, protivpožarna karta, karte multihazarda...) i primenu savremenog pristupa
 • Dalji negativan uticaj antropogenog faktora na degradaciji prirodnih uslova i povećanje učestanosti i intenziteta prirodnih nepogoda (klizišta, bujica, poplava...);
 • Nedostatak dovoljnih finansijskih sredstava za razvoj, opremanje i obuku nadležnih organa, službi i jedinica uključenih u upravljanje rizikom;